Kontaktní informace

 

Adresa/kontakty

Medical Recruiters GbR
Edenberger Str. 2
86156  Augsburg
Germany

Telefon: +49  821 57089820
Fax: +49  821 57089821
E-Mail: info@medical-recruiters.de

Vedení firmy: Iva Carciola, Beata Berry

Zodpovědný za obsah dle RstV
Frau Iva Carciola, Beata Berry

Daně- identifikační číslo dle paragrafu 27a  dańového zákona
DE311821421

Ručitel obsahů
Obsahy tohoto internetového vystupu byly pečlivě přezkoumány a zpracovány. Medical Recruiters GbR neručí za správnost a plnohodnou aktualizaci těchto obsahů. V zájmu Medical Recruiters GbR není změna internetové stránky.

Ručitel odkazů
Tato internetová stránka obsahuje odkazy na externí internetové stránky, na jejiž obsahy nemá Medical Recruiters GbR žádný vliv. Za obsahy na odkazových stránkách je zodpovědný jejich poskytovatel o provozovatel. Z tohoto důvodu se Medical Recruiters GbR i přez pečlivé přezkoumání distancuje od všech obsahů odkazových stránek.

Autorská práva a ochrana značky
Webová stránka, banka dat, obsahy a jiné elementy jsou pod právní ochranou- autorská práva, ochrana značky a jiná ochranná práva. Každé rozmnožování, rozšiřování, uplatnění a použití obsahů bez svolení Medical Recruiters je zakázáno. Jakákoliv práva jsou třetí osobě  nedostupná.