Notka Prawna

 

MR Medical Recruiters GbR
Edenberger Str. 2
86156  Augsburg
Germany

Numer telefonu: +49  821 57089820
Fax: +49  821 57089821
Adres e-mail: info@medical-recruiters.de

Zarządzanie: Iva Carciola, Beata Berry

Odpowiedzialny za treść zgodnie RStV
Pani Iva Carciola, Pani Beata Berry

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a
DE311821421

Odpowiedzialność za treść
Zawartość tej strony została sprawdzona i przygotowana z wielką starannością. Jednak Medical Recruiters GbR nie ponosi odpowiedzialności za jej dokładność, kompletność i aktualność treści. Firma Medical Recruiters GbR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie internetowej.

Odpowiedzialność za linki
Ta strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, na których zawartość Medical Recruiters GbR nie ma żadnego wpływu. Operatorzy stron w odnośnikach są zawsze odpowiedzialni za ich zawartość. Medical Recruiters GbR, pomimo starannej weryfikacji, nie odpowiada ze wszelkie treści wszystkich powiązanych stron i linków.

Prawa autorskie
Strona internetowa, baza danych, treści i inne elementy korzystają z ochrony prawnej (prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej). Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, inne użycie lub wykorzystanie treści, obrazów lub innych danych bez uprzedniej zgody Medical Recruiters GbR jest zabronione. Wszelkie prawa osób trzecich pozostają nienaruszone.