Ochrana dat
Ustanovení o ochraně dat
Zodpovědné místo
MR Medical Recruiters GbR
Edenberger Str. 2
85616 Augsburg
Něměcko
Toto ustanovení o ochraně dat zahrnuje všechny uživatele webové stránky www. medical-recruiters.de a všechny s tím spojené mobilní verze ve spojení se zprostředkovatelským servisem v oboru medicíny pro zdravotnická zařízení, která Medical Recruiters GbR nabízí. Firma Medical Recruiters GbR se orientuje na dvě různé uživatelské skupiny:
Źadatelé, kteří hledají zaměstnání jako odborníci např.- zdravotník, zdravotnice, pečovatel, pečovatelka
Zařízení, která hledají zdravotnický personál např.- nemocnice, pečovatelské domy
Medical Recruiters GbR se staví k zajištění právní jistoty velmi zodpovědně a zavazuje se k dodržování právních  ustanovení ve věci ochrany dat. Medical Recruiters GbR podnikne veškeré úsilí, aby byla vaše data před neodůvodněným přístupem ochráněna.
Prohlášení o ochraně dat
1. Ochrana a jistota
Ctižádostí firmy Medical Recriuters GbR je ochrana a jistota všech zákazníků a jejich dat. Medical Recruiters GbR se řídí při vykonávání servisu podle právních ustanovení Německa, zvláště BDSG- právní ochrana dat, TMG- T elementární zákon o službách a RStV vysílací státní smlouvou.
2. Přehled nutných dat
je nutno, aby Medical Recruiters GbR jí svěřená osobní data uložila, zpracovala a používala za striktního dodržování podmínek ochrany dat. Toto následuje v připadě, když k přehledu, uložení, zpracování a použití nutných osobních dat skrz Medical Recruiters GbR nebo skrz Medical Recruiters GbR pověřenými podniky, dáte svolení nebo výše vyjmenované úkony jsou nutné v rámci služby a provedení  na základě zákonného oprávnění  a vedou k uzavření smlouvy, dle paragrafu 28, odstavec 1.S 1 č.1 BDSG. Eventuální svolení bude firmou Medical Recruiters GbR protokolováno. Osobní data jsou taková data, která obsahují osobní a věcné údaje určitého nebo určeného uživatele.

MR Medical Recruiters GbR
Edensberger Str.2
86156 Augsburg
Vedení firmy: Iva Carciola, Beata Berry